OM taxreturn2019.com

taxreturn2019.com er en nyoppstartet nettsted innen økonomi. Nettstedet har som mål å hjelpe deg forstå komplekse finansielle konsepter, forbedre investeringsferdigheter, og å lære deg å håndtere penger i det hverdagslige livet. Alt innhold på taxreturn2019.com er veiledende informasjon og skal ikke betraktes som finansiell rådgivning eller som fullt dekkende for de produkter som finnes på markedet.

Vår visjon

Økonomi og økonomiske begrep omgir en stadig i livet og det er avgjørende å forstå disse for å ta gode beslutninger. Med et hav av økonomi-nettsteder, artikkelserier, podcaster og nyhetskilder med et ekstremt faglig og tungt språk, vil taxreturn2019.com forsøke å utfordre de etablerte rammene. Bloggen har som mål å åpne opp for den gjennomsnittlige nordmannen til å lese økonomirelaterte artikler for å enten lære økonomiske begrep eller få oversikt over økonomiske prosesser. Innholdet vil bestå av lettleste artikler innen finans, sparing, investeringer og innovasjon.

Annonsering

Det å drifte et nettsted innebærer en del utgifter og for å levere en best mulig opplevelse til leserne er vi nødt til å finansiere dette. Finansieringen gjøres ved annonseringer og sponsede midler. Vi understreker at annonser er nøye selektert ut i fra relevans, aktualitet og hvordan annonsen står i tråd med vår visjon. Les mer om annonseringer her.