Faktorfond – Fremtidens forvalter

I løpet av det siste tiåret har fond kommet mer og mer i vinden. Sammen med denne trenden er det naturlig at forskjellige typer oppstår for å tilpasse hvert enkelt behov. De siste årene har en hybrid av de mye populære indeksfondene og de tradisjonelle aktivt forvaltede fondene tatt et stort steg inn i finansverden. Denne hybriden kalles faktorfond og tar utgangspunkt i historisk hensiktsmessige faktorer ved en aksje.

Faktorfond

Hva er et faktorfond?

Faktorfond baserer porteføljen på ulike faktorer. Disse faktorene er bestemte egenskaper knyttet til aksjene, men kan være hva som helst. De vanligste faktorene er verdi, størrelse, volatilitet, momentum, kvalitet og utbytte. Faktorfond kan bestå av mange faktorer eller kun et fåtalls faktorer.

Man kan dermed si at faktorfond plasserer seg mellom passiv indeksforvaltning og tradisjonell aktiv forvaltning. I et tradisjonelt aksjefond plukker forvalteren aksjer på basis av detaljerte selskapsanalyser, kunngjøringer og møter med selskapets ledelse. I et faktorfond overlates i stedet utvalg av aksjer og risikostyring til matematiske modeller, og smarte algoritmer. Mens et passivt indeksfond bruker én faktor for å bestemme andelen av hver aksje benytter faktorfond flere og andre faktorer. For å lese mer om ulike typer fond, se her: Investikon: Beste aksjefond (annonse)

Forskning har vist at slike faktorer over tid har levert høyere avkastnng enn markedet generelt.

Prismessig ligger faktorfond også i mellomsjiktet mellom aktivt forvaltede fond og passive fond, i sjiktet 0,5-1,0 forvaltningshonarer.

Hvilke egenskaper er mest attraktive?

I et hav av ulike sammensetninger av faktorer å velge mellom er det lett å gå seg vill. De mest attraktive faktorene basert på forskning som mottok nobelprisen i økonomi i 2013, er verdi, kvalitet, størrelse, momentum og volatilitet.

Verdi
Verdifaktoren handler enkelt sagt om å finne «billige» selskaper som er lavt priset målt ved fundamentale størrelser som inntjening, kontantstrøm, bokført egenkapital eller salgsinntekter.

Kvalitet
Høy avkastning på kapital, lav belåning og stabil inntjening er noen eksempler. Man forsøker å finne selskaper som kan skape langsiktig god vekst uten for stor risiko. Spesielt har avkastning på kapital blitt populært for kvalitetsinvestorer, som for eksempel Warren Buffett.

Størrelse
Forskning viser at størrelsen på selskapet du kjøper, målt ved markedsverdi, kan forklare historisk avkastning. I praksis betyr det at man over tid vil høste gevinster ved å systematisk kjøpe litt mindre selskaper.

Momentum
Denne egenskapen handler om at vinneraksjer i én periode har en tendens til å gjøre det bra i den påfølgende perioden.

Volatilitet
Folk som spiller Lotto kan bli rike veldig fort, men mest sannsynlig vil de tape hele investeringen sin. Ny forskning tyder på at aksjer har noen av de samme egenskapene. Såkalte «lottoaksjer» som kan øke fort i verdi er i gjennomsnitt priset litt for høyt, slik at avkastningen fremover blir svakere enn mindre risikable aksjer.

Faktorfond
Ulike faktorers utvikling over tid (2018). Hentet fra Morningstar.no

Grafen ovenfor viser hvordan de fem attraktive faktorene har utviklet seg i 2017. Her ser vi at eksempelvis momentum (grønn kurve) hadde en særdeles sterk avkastning i løpet av 2017. Historisk avkastning er i utgangspunktet en fordel, men det er også en av kildene til kritikk av faktorfondene. Nemlig det at noen egenskaper har gjort det bra historisk sett, er ingen garanti for at de samme faktorene kommer til å gjøre det bra i fremtiden.

Populære norske faktorfond

Fronteer Harvest A: Verdi, Momentum, Størrelse, Volatilitet, Kvalitet
Fronteer Harvest B: Verdi, Momentum, Størrelse, Volatilitet, Kvalitet
KLP Aksje Global LavBeta I: Volatilitet
KLP Aksje Global LavBeta II (valutasikret): Volatilitet
Storebrand Global Multifactor: Verdi, Momentum, Størrelse, Volatilitet
Storebrand Global Multifactor (valutasikret): Verdi, Momentum, Størrelse, Volatilitet
Storebrand Global Verdi: Verdi
Storebrand Global Solutions: Bærekraft

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *